logo

Působíme v České republice v oblasti internetového marketingu.

Zabýváme se provozováním komplexní sítě 18-ti regionálních katalogů firem, která je jedním z nejvíce využívaným nástrojem pro vyhledávání firem na internetu.

V katalozích naleznete přehledně seřazené informace o firmách ze soukromého i státního sektoru podle jasně stanovených kritérií, které umožňují snadné hledání nejen podle klíčových slov a oborů, ale především s možností výběru konkrétního regionu.

Díky vysoké a stále rostoucí návštěvnosti dáváme prostor pro cílenou inzerci s maximálním výstupem.

 
49,1961702 16,606755 JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář http://www.rehulova-ak.cz
náhled www - webshot.jpg

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Advokátní kancelář se sídlem v centru Brna a pobočkou v Boskovicích poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo občanské, obchodní, pracovní, rodinné a trestní. Poskytujeme rovněž online právní poradenství a sepis různorodých smluv.

Web: http://www.rehulova-ak.cz


Adresa: JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář Jakubská 1
60200  Brno http://www.rehulova-ak.cz


mobil: +420 773 583 902

mail: rehulova@rehulova-ak.cz

mail: rehulova@ak-online.cz

fax: +420 227 077 386

skype: judr.lenka.rehulova

Pobočky

Kategorie

Klíčová slova

advokát Brno, advokát Boskovice, advokátní kancelář Boskovice, advokátní kancelář Brno, právník Brno, právník Boskovice, právní poradna Brno, právní poradna Boskovice, právní služby Brno, právní služby Boskovice, právní poradenství, online právní poradna, online právní služby, rozvodový právník Brno, rozvodový právník Boskovice, pracovní právo Brno, rodinné právo Brno, trestní právo Brno, obchodní právo Brno, občanské právo Brno, přestupky Brno, rozvod manželství, péče o nezletilé, výživné, snížení výživného, zvýšení výživného, určení otcovství, popření otcovství, náklady neprovdané matky, majetkové vztahy mezi manžely, vypořádání společného jmění manželů, předmanželská smlouva, zúžení společného jmění manželů, rozvod sporný, rozvod dohodou, právo nemovitostí, kupní smlouva, smlouva o převodu bytové jednotky, darovací smlouva, věcná břemena, zástavní smlouva, katastr, návrh na vklad vlastnického práva, bytové právo, nájemní vztahy, nájemní smlouva, ukončení nájmu, ochrana spotřebitele, ochrana osobnosti, závazkové právo, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, náhrada škody, dědictví, revize a sepis smluv dle občanského zákoníku, insolvenční právo, oddlužení, osobní bankrot, konkurz, reorganizace, zakládání společeností, založení obchodní společnosti, založení s.r.o., zakladatelská listina, společenská smlouva, jednatel, společník, změny ve společnostech, převod obchodního podílu, obchodní podíl, základní kapitál, prokurista, prokura, prodej podniku, vymáhání pohledávek, směnky, šeky, směnečný platební rozkaz, námitky, odpor proti platebnímu rozkazu, odvolání, dovolání, cenné papíry, nekalá soutěž, klamavá reklama, obchodní smlouvy, pracovní spory, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, výpověď, neplatné rozvázání pracovního poměru, dovolená, mateřská a rodičovská dovolená, pracovní doba, práce přesčas, překážky v práci, konkureční doložka, kvalifikační dohoda, kolektivní smlouva, náhrada mzdy, pracovní úrazy, nemoc z povolání, trestní řízení, obhájce, obviněný, obžalovaný, poškozený, trest podmíněný,trest nepodmíněný, veřejně prospěšné práce, trest zákaz činnosti, domácí vězení, nástup do výkonu trestu, odklad výkonu trestu, stížnost proti vazbě, ponechání ve vazbě, vazba, podmíněné propuštění, upuštění od zbytku trestu, stížnost proti zahájení trestního stíhání, náhrada škody v trestním řízení, adhézní řízení, trestní příkaz, odpor, narovnání, odklon v trestním řízení, výslech, podání vysvětlení, orgány činné v trestním řízení, mladistvý, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, rozhodčí řízení, rozhodce, rozhodčí nález, zrušení rozhodčího nálezu, zastupování před soudem, žaloba, stížnost, elektronický platební rozkaz, zastupování před správními orgány, stavební úřad, živnostenský úřad, stavební řízení, opravné prostředky, okresní soud, krajský soud, Nejvyšší soud ČR, Ústavní soud ČR

Tento záznam má pouze informativní charakter, pokud údaje neodpovídají skutečnosti, obraťte se prosím na info@firmy-net.cz